Members of the IASB

Internal Audit Standards Board (2017-18)
Members

CA. Sanjiv Kumar Chaudhary, Chairman
CA. Anil Satyanarayan Bhandari, Vice-Chairman
CA. Nilesh Shivji Vikamsey, President (Ex-Officio)
CA. Naveen N D Gupta, Vice-President (Ex-Officio)
CA. Prafulla Premsukh Chhajed
CA. Mangesh Pandurang Kinare
CA. Dhinal Ashvinbhai Shah
CA. Shiwaji Bhikaji Zaware
CA. Babu Abraham Kallivayalil
CA. M.P. Vijay Kumar
CA. Madhukar Narayan Hiregange
CA. (Dr.) Debashis Mitra
CA. Ranjeet Kumar Agarwal
CA. Shyam Lal Agarwal
CA. Mukesh Singh Kushwah
CA. Kemisha Soni
CA. Vijay Kumar Gupta
CA. Rajesh Sharma
CA. Sanjay Vasudeva
CA. K. Sripriya
Shri V. Kurian
Dr. Ravi Gupta

Co-opted Members

CA. Anju Sharma
CA. Kartik Bharatkumar Radia
CA. Jagdeesh Vishwanath Dhongde
CA. Uttam Prakash Agarwal
CA. Sameer Mittal
CA. Sarat Chandra Bhadra
CA. Archana Moghe

Special Invitees

CA. Anil Kumar Jain
CA. Sumant Chadha
CA. Ashish Aul
CA. Nagesh D. Pinge
CA. Sumit Gupta
CA. Gavish Uberoi

Secretary to the Board, CA. Jyoti Singh, Asstt. Director